Tilbage

Seniorrådsvalg 2017 Fredensborg
  - John Stæhr - uddybning af min præsentation på stemmesedlen.


Stor sandsynlighed for fejl i valgresultatet

Valget er slut - stemmeprocenten var meget lav kun 33,8 %. Mindst tre kandidater kunne have fået et andet resultat, og mindst en af dem kunne være blevet valgt. Men et link i det digitale valgbrev virkerde ikke. Så borgerne kunne ikke læse hvad de tre stod for, de første 38 timer.

Læs Frederiksborg Amts Avis beskrivelse: https://sn.dk/Fredensborg/Ballade-Elektronisk-valg-ramt-af-kaempe-Ups/artikel/707649

Valgresultatet er ikke retvist. Men en protest blev afvist af valgbestyrelsen og kommunens ledelse.

Valgresultatet var præget af Fredensborg Kommunes manglende lyst eller evne til gennemføre det på en ordentlig måde. Desværre.

Læs valgresultatet her:

Valgresultet Seniorrådsvalg 2017


Trin for trin - sådan stemmer du digitalt til seniorrådet.

 
John Stæhr præsentation seniorrådsvalger


Jeg vil bruge min journalist-erfaring, til større synlighed i pressen.
Ved de store besparelser på de svage ældre i 2015 - tror jeg ikke at Seniorrådet (2014-2017) rigtig forstod hvad det ville indebære. Og derfor meldte de meget forsigtigt ud, over for politikerne, og også i medierne. Det var frustrerende, for jeg havde siddet som formand for Bruger- og Pårørenderådet på Lystholm Pleje- og Aktivitetscenter i to år og havde et indgående kendskab til, hvordan tingene foregår på et Plejecenter. Og hvad der ville ske ved besparelserne. Man må kunne tænke "journalistisk", hvis man vil nå ud til offentligheden. Det er mit fag.

Jeg har 6 års erfaring med ældreplejen fra plejecenter.
Jeg har fulgt og er "pårørende" til en beboer - som jeg ikke er i familie med. Det var jeg fra den første dag, hun forlod sit hjem og flyttede ind på Bennediktehjemmet. Undervejs - videre til Lystholm - og indtil i dag, har det ikke været sjovt at være vidne til. Tro mig, det er ikke noget at ønske sig. Plejehjem er ofte den sidste station i et liv. Her kommer man yderst sjældent levende ud fra. Og i Fredensborg Kommune kan man se frem til bl.a. at blive "passet" af et fjernsyn. Ingen aktiviteter. Ingen udflugter.

Jeg besøgte for nylig et stort plejecenter i Gladsaxe kommune. Der ville jeg gerne ende mine dage. Jeg håber, at, hvis jeg en dag skal på plejehjem, at jeg så kan komme på dette plejehjem. Ledelsen der, var målløs over at høre, hvordan det foregår her i Fredensborg Kommune.

Flere af det nuværende Seniorråd er observatører i Bruger- og Pårørenderådet på Plejecentre. Men det giver ikke viden om dagligdagen for de ældre beboere. I hvert fald ikke på et af plejecentrene, hvor det er centerlederen der styrer, hvad der skal på dagsordenn i Bruger- og Pårørenderådet. Min kone og jeg lever med i dagligdagen, sammen med beboerne. Vi har også fået vores venner, Laila og Jørgen, fra Visens Venner i Frederikssund, til at spille og synge for os alle én gang om mådeden.

Rimelig hjælp i hjemmet.
Serviceniveauet i hjemmehjælpen fik også i 2015 et ordentlig hak nedad.
Alle vi ældre kan få brug for disse ydelser på et tidspunkt. Hvis man vil have, at ældre skal blive længere i deres eget hjem. Så må må man kunne forlange rimelige forhold.

Bedre forhold for høreapparat-brugere.
Jeg er selv "hørehandicappet" i betydelig grad. Det "usynlige handicap". Hvis man sad i en kørestol, så ville alle muligheder for hjælp stå til rådighed i kommunens lokaler. Sådan er det ikke for hørehæmmede i Fredensborg Kommune.

Da jeg blev opstillet som kandidat til Seniorrådet 2017 i Fredensborg Kommune - blev vi kandidater indkaldt til et møde på Rådhuset. Det forgik i Byrådssalen. Desværre var det umuligt for mig at høre de vigtige oplysninger der blev givet - for der var ikke "teleslynge" i Byrådssalen - og mikrofonerne til højtaleranlægget var ikke sat til. Når man inviterer 17 ældre til et møde, så er det sandsynligt, at nogen af dem bruger høreapparater.

Teleslynge på bibliotekerne.
Jeg deltog i et kursus på Humlebæk Bibliotek, i et mødelokale. Akustikken var helt umulig. Og der var ikke teleslynge monteret. Teleslynge er et system som gør, at man får lyden fra mikrofonen direkte ind i øret. Uden forstyrrende rumklang eller baggrundsstøj. Kommunen besluttede, at man selv skulle bestille det, når man tilmeldte sig arrangementer i Kommunens lokaler. Hvis det altså ikke var lånt ud til foreninger mv..
Kunne man forstille sig, at der ikke var handicaptoiletter. Eller nem adgang for kørestole - nej vel?
Det ville være utænkeligt i f.eks. folkekirkens lokaler, at der ikke var teleslynge. Også i mange andre kommuner. I Fredensborg Kommune tænker man mest på svømmehal, supercykelstier og andre gaver til de friske borgere.

Bevar pensionistudflugten.
Jeg har deltaget i flere pensionistudflugter i Fredensborg Kommune. Det er en god idé, for man møder andre pensionister. Man kan også få en snak med de lokale politikere, som er med på turen. Der er egenbetaling på 200 kr., (400 kr. for et ægtepar), når man vil deltage i udflugterne. Desværre får de svage pensionister ikke mulighed for at komme på udflugt. Det blev, på Lystholm Pleje- og Aktivitetscenter, sparet væk i 2015. Og vel også på de øvrige plejecentre i kommunen.
Liberal Alliance og Niels Søndergaard vil have nedlagt disse udflugter.

Varmtvandsbade.
Det må der kunne findes penge til, når man bygger nye plejecentre. Det er stort ønske hos mange ældre. Det behøver ikke at være et "palæ" og det behøver ikke at være så stort. Det må kunne bygges på samme måde som private svømmebassiner. Eller måske bare et lokale der er indrettet til det.

Bevar lydavisen.
Jeg har erfaringer med den glæde det er, for svagtseende, at få lydavisen ind ad døren. Min 96 årige mor, der boede i Sverige havde stor glæde af den. Men om det er i Sverige eller i Danmark - må jo komme ud på et. Glæden må være den samme.
Liberal Alliance og Niels Søndergaardd vil nedlægge lydavisen.

Bedre busforbindelser på tværs i kommunen.
Vi besøger vores beboer på Lystholm Pleje- og Aktivitetscenter i Fredensborg hver fjerde dag. Vi bor i Nivå. Men busforbindelserne er meget dårlige på tværs af kommunen - fra Nivå til Fredensborg. Så vi er nød til at have bil. Kommunen er nærmest skåret midt over. Og hvad så hvis der kommer en svømmehal i Nivå. Hvad gør de skolebørn og andre som bor i Fredensborg?

Nul egenbetaling.
Jeg har erfaringer fra Sverige med egenbetaling. Det virker, for en dansker, helt grotesk. Der er egenbetaling for tjenester som hjemmehjælp, hjemmepleje, lægebesøg og hospitalindlæggelser. Jeg har set disse regninger mange gange, der dumper ned i postkassen hos de ældre i Sverige. For dem, der kun har deres folkepension er det en økonomisk belastning.
Egenbetaling synes jeg ikke vi skal have i Danmark.

Og, husk, at når besparelser først er indført
- så er det umuligt at "rulle" dem tilbage.
Derfor skal vi ældre sætte hælene i,
når besparelserne kommer på bordet.
+60 Seniorrådsvalg 2017


Artikler om valghandlingen
Sådan stemmer man til Seniorrådet 2017. Læs: "Seniorer og ældre bliver de første i Fredensborg Kommune til at stemme digitalt."

Magtkampe i seniorrådet 2015
http://fredensborg.lokalavisen.dk/seniorraad-vaelgerfavorit-gaar-i-protest-/20150303/artikler/703039307/1042

http://fredensborg.lokalavisen.dk/fungerende-formand-genkender-ikke-kritikken-/20150303/artikler/703039501/1042

Selvrosende brochure 2014.
Det første seniorrådet gjorde, var, at få lavet denne brochure der roser dem selv - inden de næsten var kommet i gang.
https://www.epaper.dk/ad-media/%C3%A6ldrer%C3%A5d/fredensborg/

Denne brochure, på Seniorrådets hjemmeside, var skyld i, at valget ikke blev omtalt her i 2017. Selvom det ville tage under et minut at fjerne den midlertidigt.

2013 - Kritik af seniorrådsvalget
http://www.tv-fredensborg.dk/index.php/blogs/542-seniorraadet-lavt-prioriteret-i-fredensborg-kommune.html

2017 - mere kritik af Seniorrådsvalget
http://www.tv-fredensborg.dk/index.php/blogs/1337-seniorraadsvalg-2017-bliv-kandidat-til-fredensborg-seniorrad.html

Problemer for hørehæmmede i Fredensborg Kommune
http://www.tv-fredensborg.dk/index.php/lokale-nyheder/1029-humlebaek-bibliotek-svigter-de-hoerehaemmede.html
I øvrigt skete der ingen ting, andet end, at man selv skal sætte det op (.....).
Læs her (pdf)

Kan man selv passe og pleje sine ældre under genoptræning?
Ja det kan man måske - læs historien her.

Læs om Seniorrådsvalgetkommunens hjemmeside og se kandidaterne.