Tilbage til side 1

Stor sandsynlighed for fejl i valgresultatet

Af: John Stæhr

Valget er slut - stemmeprocenten var meget lav kun 33,8 %. Mindst tre kandidater kunne have fået et andet resultat, og mindst en af dem kunne være blevet valgt. Men et link i det digitale valgbrev virkerde ikke. Så borgerne kunne ikke læse hvad de tre stod for,
de første 37-38 timer.

Læs Frederiksborg Amts Avis beskrivelse: https://sn.dk/Fredensborg/Ballade-Elektronisk-valg-ramt-af-kaempe-Ups/artikel/707649

Valgresultatet er ikke retvist. Men en protest blev afvist af kommunens ledelse. Kommunaldirektøren Kim Herlev Jørgensen betegnede 37-38 timer hvor linket ikke virkede, som "En kort periode".

Jeg mener dog, at kommunaldirektøren måske ikke har været oplyst om de faktiske forhold. Så jeg har spurgt om det. Om han svarer på det - må tiden vise.

Valgresultatet var præget af Fredensborg Kommunes manglende lyst eller evne til gennemføre det på en ordentlig måde. Desværre.

De kandidater der kunne have fået et andet valgresultat, hvis alt havde virket, er markeret med rødt. Kun 10 stemmer skilte dem fra det 9. mandat. En enkelt af dem, kun 3 stemmer.

Det var slet ikke nævnt i det valgresultat, der blev udsendt af valgbestyrelsen - at der var indgivet en protest mod valget.

Ca 10.000 vælgere
Det var ca. 10.000 borgere der fik valgbrevet i deres E-post den 1. november ved midnat. Man skal se stemmetallene i resultatet i det lys.

Vrede vælgere
Der var stor vrede blandt vælgerne som fik et "Ups siden blev ikke fundet". Når de ville læse om valget og kandidaterne via et link i det digitale valgbrev. Der var telefonstorm hos firmaet Assembly Voting, der kørte valget for Fredensborg Kommune. To af valgbestyrelsen blev bestormet af vrede vælgere.

Assembly Voting er uden skyld i det link der ikke virkede. De betegnede det sådan: "Kommunen har lavet en bommert".

Og helt uhørt for et ellers fredeligt valg til Seniorrådet:
"Der var "137" blanke stemmer".

I Helsingør - som også afholdt digitalt valg til Ældrerådet - havde de "6" blanke stemmer.Valgdeltagelse Seniorrådsvalg

2017 2013 2009
33,8 % 42,5 % 49,6 %


Valgresultat Seniorrådsvalg 2017

Kandidat valgt ind 2017 2013
Finn Kamper-Jørgensen 693 321
Anette Lewinsky 564 384
Michael Huusom 454 266
Bjørn Helstrup 364 0
Niels Søndergaard 273 305
Grethe Lissi Troensegaard 230 233
Lisbeth E. Knudsen 190 0
Jørgen Simonsen 183 523
Grethe Kirk Zøllner 117 ?
Supplanter    
Niels Ancher Mehnke 115 0
John Stæhr 108 0
Toni Margrethe Strande 105 0
Jonna Høj Frabmacher 94 0
Steen Erwin Kortsen 78 0
Lone Frilund 76 0
Birger Helmer Hansen 68 0
Ove Wraae Pedersen 44 0
Iben Nymark 42 0
Bent Lauesen 24 0
Kulkumar Mothur 19 0
Blanke stemmer 137 0